• Przy wyjeździe do Niemiec należy zabrać ze sobą ważny paszport lub dowód osobisty.

      Dokument powinien zachowywać ważność przez 6 miesięcy od planowanej daty powrotu z zagranicy oraz być w dobrym stanie - zawarte w nim dane muszą być czytelne.

      Obecnie na granicy polsko-niemieckiej nie jest prowadzona kontrola dokumentów, jednak na żądanie uprawnionych władz podróżny zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo. Obywatele państw trzecich muszą posiadać przy sobie paszport i odpowiednie dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce i w Niemczech lub do tranzytu, np. wizę