ILA Berlin: Pioneering Aerospace, 5-9 czerwca

 

Wiodące w Europie targi lotnicze i kosmonautyczne co dwa lata, na pięć dni przekształcają Berlin w międzynarodowy hub lotniczy.

Przedstawiciele przemysłu, decydenci, siły zbrojne i środowisko akademickie spotykają się pod hasłem #PioneeringAerospace, aby omówić bieżące wyzwania i możliwości. Wystawcy z całego świata prezentują swoje najnowsze osiągnięcia, innowacyjne rozwiązania i projekty badawcze wokół trzech kluczowych tematów Innowacja, Nowe technologie i Zrównoważony rozwój.

ILA Berlin obejmuje cały łańcuch wartości i każdy poziom przemysłu lotniczego i kosmicznego, od lotnictwa, przestrzeni kosmicznej, obronności i wsparcia, po zaawansowaną mobilność lotniczą i sektor dostawców.

Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem biletów na dni dla profesjonalistów, prosimy o kontakt — oferujemy kod uprawniający do zniżki!