Targi żywności – Berlin

Targi żywności w Berlinie stały się już tradycją. Prestiżowe targi żywności, rolnictwa i ogrodnictwa Grüne Woche gromadzą wystawców, którzy prezentują swoje produkty żywnościowe. Uczestnicy imprezy, podobnie jak na targach owocowo – warzywnych, mają możliwość degustacji oferowanych produktów, natomiast w przypadku Grüne Woche mogą też niektóre produkty zakupić. Targi są również okazją do poznania wielu ciekawych odmian roślin. Ogrodnicy eksponują uprawy ogrodowe, a także dzielą się wiedzą i doświadczeniami na temat stosowanych technologii produkcji roślinnej.

 

Międzynarodowe Targi Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa - Grüne Woche

Międzynarodowe Targi Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa są miejscem, w którym spotykają się producenci żywności i roślin ozdobnych, rolnicy, lecz również przedstawiciele polityki. Targom towarzyszą liczne konferencje, seminaria i prelekcje, poświęcone takim problemom, jak m.in. ochrona klimatu, gospodarka o obiegu zamkniętym, ochrona zasobów i zrównoważone użytkowanie gruntów. Targi Green Week to również przestrzeń, w której odbywa się Światowe Forum ds. Wyżywienia i Rolnictwa (GFFA), organizowane przez niemieckie Federalne Ministerstwo ds. Wyżywienia i Rolnictwa. GFFA to wiodąca międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniom kluczowym dla przyszłości światowego rolnictwa i przemysłu spożywczego.