Zabudowa stoisk


ruchome schodyZabudowę stoiska targowego mogą Państwo:

  • zamówić bezpośrednio w Berlinie w obsługującej Messe Berlin w tym zakresie firmie MB Capital Services GmbH. Mogą tam Państwo zamówić zarówno projektowane specjalnie dla Państwa firmy stoiska indywidualne, jak i standardowe stanowiska modułowe. Informacje o możliwościach i dostępnej ofercie zamieszczone są na stronie www. mb-capital-services.com (informacje na ten temat otrzymają Państwo również od Messe Berlin wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia - fakturą za powierzchnię. W przypadku niektórych imprez standardową zabudowę stoiska można zamówić jednocześnie ze zgłoszeniem na targi. Informacji należy szukać w formularzach zgłoszeniowych).

  • przygotować stoisko samodzielnie lub zlecić projekt i wykonanie stoiska współpracującej z Państwem firmie polskiej. Należy zapoznać się dokładnie z właściwymi dla danej imprezy przepisami i terminarzami dotyczącymi budowy stoisk. Projekty stoisk i instalacji trzeba przesłać do akceptacji Messe Berlin w podanym w regulaminie uczestnictwa terminie.