Międzynarodowe Targi Czystości – Berlin

Międzynarodowe Targi Czystości w Berlinie oferują innowacyjne produkty dla sektora czystości, a także potężną dawkę najnowszej, specjalistycznej wiedzy. CMS Berlin skupia wykonawców usług porządkowych oraz producentów urządzeń i środków czyszczących. Zachęcamy do udziału również firmy wchodzące na rynek czystościowy, oferujące nowe, innowacyjne produkty i usługi oraz start-upy. Wystawcy oferują pełny przegląd rynku produktów, systemów i procesów dla wszystkich komercyjnych technologii czyszczenia.

 

Targi CMS Berlin

Targi CMS Berlin koncentrują się na innowacjach i dalszym rozwoju technicznym maszyn i urządzeń czyszczących oraz środków czyszczących, pielęgnacyjnych oraz dezynfekujących. Targi czystości, podobnie jak targi kolejowe, są miejscem nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń w obrębie relacji B2B. To doskonała okazja do spotkań producentów sprzętu czyszczącego z dystrybutorami oraz przedstawicielami punktów sprzedaży, czy handlowców i usługodawców z klientami. Imprezie targowej towarzyszą liczne konferencje i spotkania z udziałem ekspertów w branży technologii oraz usług, związanych z utrzymaniem porządku i czystości.

 

Targi dla branży usług sprzątających i porządkowych

Targi dla branży usług sprzątających i porządkowych to sprzyjające środowisko, w którym można zapoznać się z ofertą oraz prowadzić rozmowy handlowe z dostawcami sprzętów i wykonawcami usług, testować wybrane urządzenia, a także pogłębiać wiedzę w zakresie profesjonalnych produktów czyszczących, uczestnicząc w pokazach, warsztatach oraz prelekcjach. Targi czystości wzbogacone są o ofertę dla firm zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, obsługą porządkową obiektów, usługami czystościowymi w branży transportowej, a także w przestrzeni publicznej. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem targów czystości!