Targi technologii medycznej – Berlin

Targi technologii medycznej w Berlinie to miejsce popularyzowania wiedzy z zakresu projektów i rozwiązań technologicznych z sektora IT, obejmujących obszary m.in. diagnostyki, leczenia, czy zarządzania medycznymi bazami danych. Program Targów DMEA, podobnie jak w przypadku targów elektroniki przewiduje możliwość przetestowania wielu rozwiązań technologicznych, a także obejrzenia ich prezentacji. W trakcie targów prezentowane są m.in. technologie IT z obszaru telemedycyny, roboty medyczne, a także specjalistyczne oprogramowanie do obsługi sprzętów medycznych, które stają się coraz powszechniejszym narzędziem pracy osób zatrudnionych w placówkach prywatnej czy państwowej służby zdrowia. Targi technologii medycznej to wydarzenie adresowane zwłaszcza do kadry zarządzającej oraz pracowników placówek medycznych, m.in. szpitali, przychodni. Wystawcami są producenci nowatorskich urządzeń medycznych oraz specjaliści z zakresu narzędzi informatycznych, w tym cyfrowych aplikacji medycznych.

 

Targi technologii IT w branży medycznej DMEA

Targi technologii IT w branży medycznej DMEA skoncentrowane są na zagadnieniach cyfryzacji medycyny. Technologie cyfrowe mają służyć m.in. poprawie systemu ochrony zdrowia oraz warunków pracy personelu medycznego, dlatego zagadnienia z obszaru cyfryzacji i wykorzystania sztucznej inteligencji są w trakcie targów technologii medycznej przedmiotem wielu prezentacji oraz dyskusji. Targom towarzyszy specjalistyczny kongres, a wystawę uzupełnia specjalny program match-makingowy oraz liczne pokazy, prelekcje i spotkania z ekspertami.