• Ze względu na zagrożenie koronawirusem MSZ apeluje o unikanie podróży zagranicznych.

Od 24.10 osoby przybywające z Polski do Niemiec muszą okazać negatywny wynik testu PCR lub poddać się kwarantannie.

W tej chwili nie obowiązuje kwarantanna dla osób wjeżdżających, w tym powracających z zagranicy do Polski

Międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe zostały wznawiane

W sprawie szczegółowych regulacji  proszę śledzić informacje na stronach polskiego MSZ, niemieckiego Federalnego Ministerstwa Zdrowia, a także linii lotniczych i kolejowych. Przypominamy, żeby zapoznać się z przepisami obowiązującymi zarówno w Polsce, jaki i w kraju, do którego wyjeżdżamy, nie tylko dotyczącymi warunków przekraczania granicy, ale też bezpiecznego zachowania w trakcie pobytu (utrzymywania dystansu, noszenia masek, podróżowania transportem publ. itp.). Proszę zwrócić uwagę, że własne przepisy mogą wprowadzać także poszczególne regiony.


    • Przy wyjeździe do Niemiec należy zabrać ze sobą ważny paszport lub dowód osobisty.

      Dokument powinien zachowywać ważność przez 6 miesięcy od planowanej daty powrotu z zagranicy oraz być w dobrym stanie - zawarte w nim dane muszą być czytelne.

      Obecnie na granicy polsko-niemieckiej nie ma kontroli dokumentów. Jednak możliwe są wzmożone kontrole na drogach. Na żądanie uprawnionych władz podróżny zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo. Obywatele państw trzecich muszą posiadać przy sobie paszport i odpowiednie dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce i w Niemczech lub do tranzytu (np. wizę) zgodnie z obowiązującymi przepisami.